วันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

การทำอีบุ๊ค

ทำความรู้จักกับส่วนประกอบจอภาพ
แถบเครื่องมือ (Toolbar)
แถบเครื่องมือหรือ Toolbar ของ Desktop Authot
จะปรากฏที่ด้านบนของจอภาพ
โดยประกอบด้วยปุ่มคำสั่งต่างๆดังนี้
-ปุ่มจัดการแฟ้มเอกสาร e-Bookประกอบด้วย
-ปุ่มสร้าง e-Bookใหม่ (New)
-ปุ่มเปิดแฟ้มเอกสารe-Book(Open)
-ปุ่มบันทึกแฟ้มเอกสาร e-Book (Save)ตามลำดับ
-ปุ่มเตรียมนำเสนอผลงาน หรือPackage ทั้งนี้รายละเอียดจะนำเสนอในเนื้อหาที่เกี่ยวข้องต่อไป
-ปุ่มเครื่องมือสำหรับสร้างสรรค์ผลงานในรูปแบบต่างๆนอกจากนี้ยังมีเครื่องมือเพิ่มเติมในชุดนี้
โดยกำหนดให้แสดงหรือไม่แสดงได้ด้วย คำสั่ง View, Toolbar, Display all buttons
แถบเครื่องมือสร้างผลงาน (Tools)การทำงานกับ e-Book
และสื่อต่างๆ สามารถใช้ปุ่มต่างๆ ใน Toolsซึ่งปรากฏเป็นกลุ่มเครื่องมือด้านขวาของจอภาพ
-ปุ่มจัดหน้าเอกสาร
-ปุ่มนำเข้าสื่อ
-ปุ่มปรับแต่งวัตถุ
-ปุ่มปรับเปลี่ยนรูปทรงวัตถุเลือกแม่แบบหน้าเอกสารDesktop Author
เตรียมแม่แบบเอกสารทั้งหน้าปก หน้าเนื้อหาและปกหลังพร้อมใช้ งานหลากหลายรูปแบบและหลากหลายขนาดไว้
-ที่ปุ่ม Template ซึ่งจะมีตัวเลือกดังนี้เมื่อคลิกเลือกแม่แบบที่ต้องการ เช่น Photo_Album_Kids จะมีรายการเลือกย่อยสามารถเลื่อน Scroll Bar เพื่อเลือกดูรูปแบบ และขนาดที่ต้องการ เมื่อได้รูปแบบที่ ต้องการ จึงคลิก
-ปุ่ม Useตัวอย่างเลื่อนมาที่รูปแบบ ดังนี้ แล้วคลิกปุ่ม Use เพื่อเลือกใช้งานจอภาพทำงาน จะปรากฏภาพแม่แบบสำหรับปกหน้โปรแกรมจะแบ่งพื้นที่ทำงานเป็น 2 ส่วน ครึ่งด้านซ้ายวางด้วยกรอบสี่เหลี่ยมสีเขียว(รหัสสี 0, 255, 0) เพื่อทำเป็นพื้นที่โปร่งใส และครึ่งด้านขวาแสดงด้วยรูปภาพที่โปรแกรม ออกแบบให้บันทึกแฟ้มผลงาน

บันทึกแฟ้มผลงาน
การบันทึกแฟ้มผลงานให้เลือกคำสั่ง File, Save… จากนั้นเลือก
ไดร์ฟและโฟลเดอร์ เดียวกับภาพต้นฉบับ (แนะนำให้ใช้โฟลเดอร์เดียวกัน)
โดยส่วนขยายที่ได้ คือ .dml การบันทึกแฟ้มผลงานในครั้งถัดไปโปรแกรม
จะสร้างแฟ้มสำเนา (Backup) ให้ อัตโนมัติ 5 แฟ้ม
แต่ปรับเปลี่ยนได้จากคำสั่งFile, Book Properties, Book Backup Files


พิมพ์ข้อความ
พิมพ์ข้อความในหน้าแรกนี้ จากแม่แบบจะพบกรอบข้อความ
ซึ่งสามารถดับเบิลคลิกเข้าไปแก้ไข หรือพิมพ์ข้อความโดยปรากฏ Text Editor
ดังนี้ลบข้อความเดิม แล้วพิมพ์ข้อความใหม่
โดยมีหลักการพิมพ์ลักษณะเดียวกับWord Processor
และมีปุ่มจัดแต่งอักษร ดังนี้
ทั้งนี้ฟอนต์ที่เลือกได้แนะนำเป็น MS Sans Serif และ Tahoma
และสามารถคัดลอก จาก Word มาวางได้ด้วย
คำสั่ง Copy/Paste เมื่อคลิกปุ่ม OK
จะปรากฏกรอบข้อความดังนี้กรอบข้อความ
สามารถย่อ/ขยายด้วยปุ่ม Handle และย้ายตำแหน่งได้
การแก้ไขข้อความให้ดับเบิลคลิกที่กรอบข้อความ
และใช้ปุ่ม เพื่อลบกรอบข้อความ

แทรกรูปภาพและสื่อมัลติมีเดีย
การแทรกรูปภาพทำได้โดยคลิกปุ่ม Insert Image แล้วเลือกภาพที่ต้องการโดย
สามารถปรับขนาด ย้ายตำแหน่ง และลบภาพด้วยวิธีเดียวกับกรอบข้อความภาพที่นำเข้า
สามารถใช้คำสั่งจากการคลิกปุ่มขวาปรับแต่งได้
เช่น การแก้ไขภาพก็ให้คลิกเลือกคำสั่ง Edit Image
ปรากฏหน้าต่างทำงานสามารถปรับขนาดภาพ (Size)
หรือตัดภาพ (Crop) รวมทั้งเลือกฟอร์แมตภาพนอกจากนี้บางภาพ
สามารถขจัดสีพื้นภาพ (Background Color)
ให้เป็นภาพพื้นโปร่งใสได้ด้วย คำสั่ง Change Transparent โดยเลือกสีที่ต้องการให้โปร่งใส

ทำงานกับหน้า e-Book
ขณะสร้างผลงาน ควรให้สังเกตด้านขวามือของ Status bar ในจุด Pageเพื่อให้ทราบว่า กำลังทำงานที่หน้ากระดาษแผ่นที่เท่าไร จากจำนวนกี่หน้าการเพิ่มหน้า e-Book ทำได้โดยคลิกปุ่มเครื่องมือ หรือใช้คำสั่ง Insert, Page และสามารถใช้ปุ่มเครื่องมือในชุด Page ควบคุมการจัดการหน้า e-Book
• การเลื่อนหน้า e-Book ใช้ปุ่ม Previous, Next และ Goto ตามลำดับ
• การลบหน้า e-Book ใช้ปุ่ม โดยจะลบหน้าที่กำลังทำงาน
• การคัดลอกหน้า e-Book ใช้ปุ่ม
• การย้ายตำแหน่งหน้า e-Book ใช้ปุ่ม
เมื่อเพิ่มหน้ากระดาษใหม่แล้ว ให้คลิกปุ่ม Template เพื่อเลือก
แม่แบบสำหรับเนื้อหา เช่น คลิกที่พื้นที่สีเทา เพื่อยกเลิกการเลือกวัตถุ
จากนั้นนำเข้าภาพ หรือพิมพ์ข้อความและจัด ตำแหน่งตามเหมาะสม
ทำหน้าอื่นๆ ที่เหลือจนครบตามต้องการ จึงสร้างหน้าปกหลัง
ด้วยแม่แบบ บันทึกแฟ้มผลงาน และทดสอบผลงานด้วยปุ่ม

ตกแต่ง e-Book
ตกแต่งด้วยปุ่มและภาพประกอบ Desktop Author เตรียมภาพปุ่มสัญลักษณ์
และเส้นสันหนังสือสำหรับช่วยออกแบบ ตกแต่งโดยคลิกปุ่ม Buttons แล้ว
เลือกหมวดภาพ แล้วเลือกภาพจากหมวด
จัดตำแหน่ง

กรอบกราฟิก
กรอบกราฟิกเป็นเครื่องมือกราฟิกชิ้นเดียวที่ Desktop Author เตรียมให้
หากต้องการ สร้างพื้นสีให้กับกรอบข้อความ หรือเส้นกราฟิก ก็สามารถ
ใช้Box มาประยุกต์ใช้ได้ เมื่อคลิกปุ่ม Insert Box
จะปรากฏชุดสีสำหรับกรอบดังนี้ โดยกรอบกราฟิก
ดังกล่าวสามารถจะตำแหน่งและขนาดได้ตามต้องการกรอบกราฟิก
จะประกอบ ด้วยสืพื้น และสีเส้นขอบ
โดยควบคุมได้จากปุ่มเครื่องมือ โดยเครื่องมือชุดแรก
คือ การกำหนดลักษณะของเส้นขอบและปุ่มเครื่องมือชุดที่สอง
คือลักษณะของสีพื้นกรอบกราฟิกค่ากำหนดของเส้นขอบ ประกอบด้วย
• Border Style ลักษณะของเส้นขอบ
• Border Width ความหนาของเส้นขอบ
• Border Color สีของเส้นขอบ

นำเข้า Flash, Audio, Movie
การนำเข้า Flash Movie, Audio/Sound และ Movie ใน e-Book
สามารถคลิกปุ่มเครื่องมือ Insert Multimedia
คลิกเลือกไฟล์สื่อจากปุ่ม Select Multimedia
โดยเลือกประเภทสื่อเป็น Flash สำหรับ นำเข้า Flash Movie หรือ Common media
สำหรับการนำเข้าเสียง .mid, .mp3, .wav และ Video(.avi, .mpg, .mpeg)
เมื่อคลิกปุ่ม OK จะปรากฏกรอบวางสื่อที่สามารถปรับขนาดและตำแหน่งไ
ด้เช่นกัน เมื่อ DNL Package จะปรากฏผลดังนี้กรณีเลือกสื่อ
ที่เป็นแฟ้มวิดีโอหรือเสียง จะมีตัวเลือกเพิ่มเติม ดังนี้
• Embed file inside book ให้ผังสื่อที่เลือกใช้กับแฟ้มเอกสารหรือไม่ กรณีที่ไม่เลือกรายการนี้ จะต้องมั่นใจว่าได้คัดลอกแฟ้มสื่อไปพร้อมกับแฟ้มเอกสารด้วยทุกครั้ง แต่ถ้าเลือกจะทำให้ขนาดของแฟ้มผลงานโตขึ้น
• Start play automatically ให้สื่อที่เลือกทำงานอัตโนมัติหรือไม่(แนะนำให้เลือกรายการนี้ทุกครั้ง)• Loop ต้องการให้สื่อนำเสนอวนลูปเมื่อนำเสนอจบหรือไม่
• Show control ต้องการแสดงแถบควบคุมสื่อ เช่น ปุ่มปิด ปุ่มนำเสนอ หรือไม่ (แนะนำให้เลือกรายการนี้ทุกครั้ง)

เทคนิคเพิ่มเติม
การนำเข้าแฟ้มเสียง สามารถย่อขนาดของกรอบสื่อให้เล็กจนมอง
ไม่เห็นเพื่อไม่แสดง จอภาพได้ โดยที่เสียงยังคงทำงานได้ตามปกติ

การสร้าง Link
Desktop Author มีคำสั่งจัดการ Link ได้หลากหลายรูปแบบ
ทำให้การ สร้างสรรค์ Interactive e-Book เป็นเรื่องง่าย โดยการ
คลิกเลือกภาพ หรือกรอบกราฟิก หรือข้อความ แล้วใช้ คำสั่ง
Change Link จะปรากฏตัวเลือกดังนี้
Link Type : Page เชื่อมโยงไปยังหน้าอื่นๆ ซึ่งต้องระบุเลขหน้า ในช่อง Link Target
Link Type : Web เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ อีเมล์ หรือแฟ้มเอกสาร
Link Type : DNL File คลิกแล้วเปิดแฟ้มเอกสาร .dnl ที่ระบุ
Link Type : Note ทำงานกับกระดาษบันทึก
Link Type : Highlight สร้างแถบสีให้กับข้อความรายการเลือกที่เหลือ จะเป็นคำสั่งเฉพาะสำหรับการสร้างงานเฉพาะจึงขอแหัวข้อที่เกี่ยวข้อง

ปก e-Book
โดยปกติหนังสือหน้าแรกควรแสดงด้วยปกหน้า และหน้าสุดท้ายคือปกหลัง
แต่ โปรแกรมให้จอภาพแสดงทั้งด้านซ้ายและด้านขวา ดังนั้นการสร้าง
หน้าปกกำหนดให้อีกด้าน เป็นพื้นโปร่งใส (ไม่ต้องพื้นที่ทำงาน) e-Book
ในสภาวะปกติ จะแสดงพื้นที่ทั้งด้านซ้ายและขวาโดยหน้าปกควรแสดงเฉพาะ
ด้านขวาเท่านั้น การกำหนดให้พื้นที่ด้านใดด้านหนึ่งของปก
มีลักษณะโปร่งใสดังกล่าวทำได้โดยสร้าง กรอบกราฟิกรหัสสี 0, 255, 0
เช่นกรณีปกหน้าให้วางกรอบกราฟิกรหัสสี 0, 255, 0 ไว้ด้านขวาจัดตำแหน่งกรอบกราฟิก
ใช้ปุ่มขวา แล้วเลือกคำสั่ง Change Positionกำหนดค่าพิกัด
และขนาดของกรอบกราฟิกได้ จากนั้นกำหนดค่าความโปร่งใสให้กับปกหนังสือด้วยคำสั่ง File, Book Properties, Book Transparencyปรากฏรายการเลือก ดังนี้
คลิกเลือกรายการ Eazy Cover Shape withTransparency
กรณีปกหน้า และ Eazy Back Cover Shape with Transparency
กรณีปกหลัง จากนั้น DNL Package เพื่อทดสอบผ
3. เลือกเมนูคำสั่ง File, New กำหนดขนาด 700 × 440 pixels Resolution
เท่ากับ72 dpi และเลือกสีพื้นให้ตรงกับสีที่กำหนดไว้ตามข้อ 24. ออกแบบผลงานด้วยรูปทรงที่ต้องการ โดยเลือกสีให้ต่างกับสีพื้น5. บันทึกโดยเลือกฟอร์แมตเป็น BMP
ด้วยคำสั่ง File, Save as…การใช้งานภาพที่ออกแบบไว้แล้ว
สามารถนำไปสร้างสรรค์ผลงานได้โดยการนำเข้าภาพเป็นพื้น
หลังของหนังสือ แล้วกำหนดค่า Transparent ให้เหมาะสมควบคุม
MultimediaDesktop Author รองรับการนำเสนอสื่อมัลติมีเดียเกือบ
ทุกฟอร์แมตอีกทั้งยังได้เตรียม ฟังก์ชันควบคุม
การนำเสนอสื่อแบบ Interactive เช่นการสร้างปุ่มควบคุมการเปิดหรือนำเสนอ สื่อ และปิดสื่อได้ตามต้องการโดยมีขั้นตอนดังนี้
1. นำเข้าสื่อ กำหนดรหัสอ้างอิง (ID) และเลือกค่าควบคุมการแสดงผลแบบไม่ แสดงผลทันที ไม่แสดง Control
2. คลิกปุ่มขวาของเมาส์ที่กรอบวัตถุ แล้วเลือกคำสั่ง Change Position กำหนดค่าความกว้าง/ความสูงเท่ากับ 0 เพื่อไม่ให้ปรากฏกรอบแสดงผลในหน้าหนังสือ
3. สร้างปุ่มควบคุม หรือข้อความควบคุม เช่น Play Pause Stop
4. เลือกข้อความแต่ละคำ แล้วคลิกปุ่ม Link เพื่อสร้างคำสั่งควบคุม
5. กรณีนี้เลือกข้อความ Play จึงต้องเลือกคำสั่งเป็น Multimedia_Play และเลือกรหัสสื่อมัลติมีเดียที่ต้องการควบคุมจากรายการ Link Target: (กรณีนี้เลือกเป็นsong001)
6. เลือกข้อความอื่นและสร้างลิงก์ เช่น Pause ให้เลือก Link เป็นMultimedia_Pause ข้อความ Stop เลือกเป็น Multimedia_Stop
7. ทดสอบการนำเสนอด้วย DNL Packages Method เป็นการเลือกรูปแบบของการส่งข้อมูลไปประมวลผล Email : เป็นการส่งข้อมูลไปยังe-Mail ที่กำหนด Get/Post : เป็นการส่งข้อมูลไปยังระบบเว็บโปรแกรมมิ่งต้องเขียน โปรแกรมควบคุม

1 ความคิดเห็น:

  1. เหนื่อยมากกกกก    งานก้อหาย


    กว่าจะหาได้


    โห สุดยอดเรยอ่ะ

    ตอบลบ